Από τις 25 Οκτωβρίου η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιο του Σκορπιού